Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2014

zuoxkitty
2251 ce69
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
8955 64ef 500
Reposted fromdeviate deviate viacygaretka cygaretka
3476 295f
Reposted frommartinini martinini viaefemeryda efemeryda
zuoxkitty
2913 8950
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
zuoxkitty
3212 80fd
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
0954 f9b3
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
zuoxkitty
4167 7c4c
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
zuoxkitty
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
zuoxkitty
I znów nie jest tak, jak być powinno.
— Bezimenna
zuoxkitty
0928 89d0 500
Reposted fromdead-inside dead-inside viasamozatrucie samozatrucie
zuoxkitty
pamiętasz, jak mówiłam, że nie żałuję? Jednak żałuję.
— ja.
Reposted fromdobby dobby viasamozatrucie samozatrucie
zuoxkitty
I think I’m afraid to be happy because whenever I get too happy, something bad always happens.
— Charlie Brown
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
zuoxkitty
flor-de-alma.tumblr.com

(x)

Reposted fromweightless weightless viasamozatrucie samozatrucie
zuoxkitty

Niektórzy ludzie czują deszcz. Inni - po prostu mokną

— Bob Marley
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaefemeryda efemeryda
zuoxkitty
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viasamozatrucie samozatrucie
4451 1205 500
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
7973 420f
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
zuoxkitty
Ktoś mnie zranił mocno i widziałem piekło,
które przysłoniło mi całe świata piękno.
Chciałem to naprawić i znowu źle trafiłem,
więc nie dziw się, że mogę być zimnym skurwysynem
— Sokół i Marysia Starosta, W sercu
zuoxkitty
znowu dziś umrę gdzieś tak 
z siedem razy 
w tym trzy razy pod rząd 
— E. Mitręga
Reposted fromlavendowy lavendowy viasamozatrucie samozatrucie
zuoxkitty

Mam dziś ochotę na
umarcie
rozdarcie
ciała do trzewi
rozprucie
ocuć mnie
kiedy nadejdzie pora

Reposted fromszatanista szatanista viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl